Alice & Helge Källsson’s Foundation

Alice & Helge Källsson’s Foundation

The Foundation’s purpose is to provide scholarships to support research aiming at environmentally safer coastal transports and to provide scholarships for education and research in trade and shipping.

Application deadline is annually on February 15.

Click here to download the application form in PDF

Alice och Helge Källssons Stiftelse

Stiftelsens ändamål skall vara att ge stipendier och bidrag för att stödja forskning syftande till miljösäkrare kusttransporter. Vidare att ge stipendier och bidrag till utbildning och forskning inom handel och sjöfart.

Sista ansökningsdag är årligen den 15 februari.

Klicka här för ladda hem ansökningsblankett i pdf