Erik Thun AB gör sin största satsning hittills i vidareutbildning av såväl ombordanställd som landanställd personal genom den nya online-utbildningsplattformen Seably. I det första skedet gäller det personal på kontoret i Lidköping och samtliga ombordanställda på fartyg under färöisk flagg, vilka opereras från Lidköping.

-Precis som många andra rederier ser vi att våra anställda är det viktigaste vi har. De tar hand om våra tillgångar på ett bra sätt och det är viktigt att de får möjlighet att utbilda sig vidare. Förr hade man sin roll och den var rätt statisk. Vi ser att det är många som gör karriär i företaget och hittar nya roller, säger Henrik Källsson, vice VD för Erik Thun AB.

Läs hela artikeln i Sjöfartstidningen.