Vårt lastfartyg Kinne lossade idag ett fyrtiotal moduler i Frihamnen i Göteborg som ska användas till det pågående bygget av temporära bostäder på Kvillepiren på Hisingen. Det är första gången som leveransen sker med båt och det innebär en 60-procentig reduktion av koldioxid jämfört med om godset transporterats med lastbil.
Läs gärna mer här.

Foto från Älvstranden Utveckling